Infolinia
(8:00-16:00)


Close

Regulamin Konkursu
„Zdjęcie Miesiąca”

Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Zdjęcie Miesiąca”, przeprowadzanej w sklepie internetowym www.idzczakmeble.pl prowadzonych
przez firmę IDŹCZAK MEBLE FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA ROMAN IDŹCZAK z siedzibą ul. Kępińska 5 63-645 ŁĘKA OPATOWSKA woj. wielkopolskie w dniach 01-19.08.2018

Zasady przyznawania nagród w konkursie
W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy właściwie wykonali zadanie konkursowe tj. nadesłali do nas na podany adres email zdjęcie pokoju z wyeksponowanymi meblali zakupionymi z firmie Idźczak Meble.
Istotą Konkursu będzie dokonanie przez Komisję Konkursową oceny zgłoszonych przez Uczestników zdjęć konkursowych, spełniających wszystkie wymagania Konkursu i wyłonienie raz w miesiącu spośród nich 1 laureata.
Termin zgłaszania prac w konkursie upływa ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego o godzinie 23:59.
W przeciągu 7 dni od zakończenia danego miesiąca, na fanpage’u idzczakmeble opublikowane zostanie imię i nazwisko zwycięzcy nagrody miesięcznej.
W konkursie co miesiąc zostanie przyznanych jedna nagroda główna: - BON O WARTOŚCI do 500 złotych  do wykorzystania w naszym sklepie www.idzczakmeble.pl + 5 maseczek GRATIS
Konkurs trwa do 30.12.2020

Close